spanish version
Add this item to the basket Create a new recipe with the basket items as ingredients spacer spacer Get XML Get PDF
babyfood_dinner.png
cheese

Babyfood, macaroni and cheese, toddler

Macronutrients
NameAmount% DRI
Energy82 kcal0 %
Proteins3.5 gr.7.6 %
Water81.7 gr.0 %
Carbohydrates11.2 gr.--
Sugars0.8 gr.0 %
Alcohol0 gr.--
Dietary Fibre0.5 gr. %
Ash1 gr.--
Starch0 gr.--
Lipids2.6 gr.--
Scores
WomanMan
Total8.83.5
Fibre21.3
Energy Distribution40.1
Energy DRI3.63.2
Protein Quality0
Protein DRI7.66.3
Sugars0
EFA0
Mineral DRI14.1
Vitamin DRI2.8
Sugars
NameAmount
Maltose0.27 gr.
Lactose0.02 gr.
Glucose0.02 gr.
Fructose0.01 gr.
Galactose0 gr.
Minerals
NameAmount% DRI
Sodium230 mg.11.5%
Calcium102 mg.6.8%
Phosphorus81 mg.6.48%
Fluoride68.4 mg.1710%
Potassium18 mg.0.38%
Magnesium9 mg.1.8%
Iron0.6 mg.2%
Zinc0.43 mg.1.72%
Copper0.041 mg.1.03%
Selenium6.6 ug.8.8%
Vitamins
NameAmount% DRI
Choline (total)3.2 mg.0.58%
Niacin0.79 mg.5.64%
Riboflavin0.09 mg.8.18%
Pyridoxine0.05 mg.2.08%
Folate, DFE42 ug.10.5%
Thiamin0.04 mg.3.64%
Alpha-tocopherol0.03 mg.0.06%
Folate (total)25 ug.6.25%
Folic Acid23 ug.0.01%
Retinol19 ug.2.71%
Folate, food4 ug.1%
Phylloquinone0.2 ug.0.17%
Cyanocobalamin0.06 ug.1.5%
Vitamin B12, added0 ug.1.5%
Vitamin E, added0 mg.0%
Ergocarciferol0 ug.0%
Cholecalciferol0 ug.0%
Ascorbic acid0 mg.0%
Phytochemicals
NameAmount
Betaine18.5 mg.
Caroten, beta0.01 ug.
Luthein+zeaxanthin0 ug.
Theobromine0 ug.
Caroten, alfa0 ug.
Lycopene0 ug.
Cryptoxanthin, beta0 ug.
Caffeine0 mg.
Hydroxyproline0 g.
Lipids
GroupNameAmount
SaturatedPalmitic Acid0.73 gr
Estearic Acid0.29 gr
Miristic Acid0.24 gr
Butyric Acid74 mg
Capric Acid43 mg
Caproic Acid38 mg
Lauric Acid38 mg
Caprilic Acid20 mg
Arachidic Acid0 mg
Linoceric Acid0 mg
Behenic Acid0 mg
Heptadecanoic Acid0 mg
Pentadecanoic Acid0 mg
Tridecanoic acid0 mg
Total Saturated1.53 gr
MonounsaturatedOleic acid0.59 gr
Palmitoleic acid71 mg
17:1 fatty acid0 mg
Erucic acid0 mg
Eicosanoic Acid0 mg
Miristoleic Acid (w5)0 mg
Ginkgolic acid0 mg
Nervonic Acid0 mg
Total monounsaturated0.7 gr
Polyunsaturated18:2 fatty acid0.13 gr
18:3 fatty acid35 mg
20:4 fatty acid0 mg
Docosahexaenoic Acid, DHA (w3)0 mg
Clupanodonic acid, DPA (w3)0 mg
Eicosapentaenoic acid (w3), EPA0 mg
18:4 fatty acids, undiferentiated0 mg
20:3 fatty acid0 mg
Trans0 mg
Eicosadienoic acid (w6)0 mg
Total Omega 30 mg
Total Omega 60 mg
Total polyunsaturated0.17 gr